تبلیغات

تبلیغات -ads

پرداخت آنلاین سایت وو سرور

آخرین مطالب سایت و سرورها

*-----------------------------<تبلیغات - Ads>-----------------------------*

بهترین سرور فانی - MasterWoW

قالب و افزونه وردپرس


تصویر

Horde Alliance


.: در هر Faction هم 5 Race وجود دارهتصویرAlliance : Human , Dwarf , Night Elf , Gnome , Draenei

ریس جدید :

‎Pandaren

قابلیت های Race ها
Human :
1- Spirit شما 3% بیشتر از سایر Race ها است
2- شما 10% بیشتر از سایر Race ها Reputation دریافت میکنید
3- Expertise شما وقتی Sword به دست بگیرید 3 تا بیشتر از سایر Race ها است
4- هر 2 دقیقه 1 بار میتوانید Hero خود را از Debuff هایی که کنترل Hero رو از شما میگیرند پاک کنید
5- شما راحت تر از سایر Race ها توانایی دیدن Hero هایی که ناپدید هستند رو دارید


Dwarf :
1- شما میتوانید هر 2 دقیقه 1 بار برای 8 ثانیه 10% Armor بگیرید و Hero خودتون رو از تمام Poison ها و Bleed پاک کنید
2- شما 1% بیشتر از سایر Race ها با Gun احتمال Cirital زدن دارید
3-شما 2% احتمال دارید که Spell های Frost رو نخورید
4- شما توانایی پیدا کردن Treasure هارو در نقشه دارید
5- Expertise شما وقتی Mace به دست بگیرید 5 تا بیشتر از سایر Race ها است


Night Elf :
1- شما میتوانید هر 2 دقیقه 1 بار برای هر مدت که بخواهید در یک نقطه ناپدید بمانید
2- شما 2% احتمال دارید که Spell های Natural رو نخورید
3- شما 2% احتمال دارید که ضربات Melee یا Range رو نخورید
4- شما وقتی مرده اید سرعت بیشتری از سایر Race ها دارید و میتوانید روی آب راه بروید


Gnome :
1- هر 2 دقیقه 1 بار میتوانید Hero خود را از Debuff هایی که سرعت Hero شماروکم میکنند پاک کنید
2- Intelligence شما 5% بیشتر از سایر Race ها است
3-شما 2% احتمال دارید که Spell های Arcane رو نخورید
4- Skill این Race در Engineering از سایر Race ها 15 تا بیشتر است


Draenei :
1- Skill این Race در JewelCrafting از سایر Race ها 10 تا بیشتر است
2- شما میتوانید هر 2 دقیقه 1 بار خود یا سایر دوستان خود را Heal کنید
3- شما و دوستان شما 1% بیشتر احتمال دارند که Spell یا Attack آنها Miss نشود
4- شما 2% احتمال دارید که Spell های Shadow رو نخوریدتصویرHorde : Orc , Undead , Tauren , Troll , Blood Elf

ریس جدید :

‎Pandaren

قابلیت های Race ها
Orc :
1- هر 2 دقیقه شما میتوانید به مدت 15 ثانیه Attack Power و Spell Power دریافت کنید
2- این Race از سایر Race ها 15% کمتر در Stun میماند
3- Pet هایی که توسط این Race کنترل میشوند 5% قوی تر نسبت به سایر Race ها هستند
4- Expertise شما وقتی Axe و Fist Weapon به دست بگیرید 5 تا بیشتر از سایر Race ها استUndead :
1- هر 2 دقیقه 1 بار میتوانید هیرو خود را از Debuff های Fear , Sleep , Charm پاک کنید
2- این Race میتواند با خوردن جنازه ی سایر موجودات Hp خود را پر کند
3- این Race میتواند 400% بیشتر از سایر Race ها زیر آب بماند
4- شما 2% احتمال دارید که Spell های Shadow رو نخوریدTauren :
1- این Race میتواند هر 2 دقیقه 1 بار دشمنان اطراف خود را Stun کند
2- این Race از سایر Race ها 5% بیشتر Hp دارد
3- Skill این Race در Herbalism از سایر Race ها 15 تا بیشتر است
4- شما 2% احتمال دارید که Spell های Natural رو نخوریدTroll :
1- این Race میتواند هر 3 دقیقه 1 بار برای 10 ثانیه 15% Haste دریافت کند
2- این Race حتی در حالت Combat هم 10% از Hp خود را در طول زمان Combat پرمیکند و در حالت کلی 10% بیشتر از سایر Race ها Hp خود را در طول زمان پر میکند
3- Damage هایی که توسط این Race به حیوانات وارد میشود 5% بیشتر از سایر Race ها است
4- مدت زمان Debuff هایی که سرعت Hero شمارو کم میکنه در این Race از سایر Race ها 15% کمتر میباشدBlood Elf :
1- Skill این Race در Enchanting از سایر Race ها 15 تا بیشتر است
2- این Race میتواند هر 2 دقیقه 1 بار 2% از انرژی خود را پر کند
3- این Race میتواند هر 2 دقیقه 1 بار برای 3 ثانیه دشمنان اطراف خود را Silence کند
4- شما 2% احتمال دارید که تمام Spell ها رو نخورید.: هر Race توانایی آموزش دیدن در قالب چند Class رو داره

Alliance :
Human : Warrior , Paladin , Rogue , Priest , Mage , Warlock , Death Knight
Dwarf : Warrior , Paladin , Rogue , Priest , Hunter , Death Knight
Night Elf : Warrior , Druid , Rogue , Priest , Hunter , Death Knight
Gnome : Warrior, Death Knight , Rogue , Mage , Warlock
Draenei : Warrior , Paladin , Priest , Mage , Hunter , Death Knight , Shaman


Horde :
Orc : Warrior , Hunter , Rogue , Shaman , Warlock , Death Knight
Undead : Warrior , Rogue , Priest , Mage , Warlock , Death Knight
Tauren : Warrior , Hunter , Shaman , Druid , Death Knight
Troll : Warrior , Rogue , Priest , Mage , Hunter, Shaman , Death Knight
Blood Elf : Paladin , Rogue , Priest , Mage , Hunter, Warlock , Death Knight


.: هر Class یک سری نقطه قوت و یک سری ضعف داره و میتونه در 1 ، 2 یا 3 Role بازی کنه که شامل Tank , Dps , Healer میشه


.: درکل ما 10 Class برای بازی کردن داریم

1- Warrior
توانایی بازی کردن در 2Role : Tank - Melee Dps
توانایی پوشیدن زره های سخت و به دست گرفتن سپر
توانایی حمله با استفاده از سلاح هایی مانند Sword و Axe
داشتن 3 حالت جنگی با توانایی های مختلف در هر حالت
استفاده از Rage به عنوان انرژی


2- Paladin
توانایی بازی کردن در 3Role : Tank - Melee Dps - Healer
توانایی پوشیدن زره های سخت و به دست گرفتن سپر
توانایی حمله با استفاده از سلاح ها و قدرت های Holy
استفاده از Mana به عنوان انرژی
توانایی کمک به دوستان و استفاده از قدرت های دفایی قوی


3- Rogue
توانایی بازی کردن در 1Role : Melee Dps
توانایی پوشیدن زره های چرمی
توانایی به دست گرفتن 1 سلاح در هر دست
استفاده از Energy به عنوان انرژی
توانایی ناپدید شدن و استفاده از زهر روی سلاح های خود


4- Hunter
توانایی بازی کردن در 1Role : Range Dps
توانایی پوشیدن زره های محکم
توانایی حمله با استفاده از سلاح ها دوربرد و تله
استفاده از Mana به عنوان انرژی
توانایی رام کردن حیوانات و استفاده از آنها در جنگ


5- Priest
توانایی بازی کردن در 2Role : Range Dps - Healer
توانایی پوشیدن لباس های سبک
توانایی حمله و کمک به دوستان با استفاده از قدرت های Holy
استفاده از Mana به عنوان انرژی
توانایی نابود کردن دشمنان با استفاده از قدرت های Shadow


6- Druid
توانایی بازی کردن در 4Role : Range Dps - Melee Dps - Tank - Healer
توانایی پوشیدن زره های چرمی
توانایی تبدیل شدن به موجودات و حیوانات برای حمله و دفاع
استفاده از Mana , Energy , Rage به عنوان انرژی متناسب با حالت جنگی یا دفاعی


7- Warlock
توانایی بازی کردن در 1Role : Range Dps
توانایی پوشیدن لباس های سبک
توانایی احضار کردن شیاطین به عنوان محافظ یا سرباز خود
استفاده از Mana به عنوان انرژی
استفاده از انواع جادو ها برای نابود کردن دشمنان و گرفتن روح آنها
استفاده از روح ها برای تولید قدرت های بزرگ


8- Mage
توانایی بازی کردن در 1Role : Range Dps
توانایی پوشیدن لباس های سبک
استفاده از انواع جادو های آتش و یخ برای نابود کردن دشمنان
استفاده از Mana به عنوان انرژی
توانایی تبدیل کردن دشمنان به حیوانات و یخ زدن زمین برای گرفتار کردن آنها
توانایی ساختن آب و غذا و سفر به تمام نقاط نقشه در چند ثانیه


9- Shaman
توانایی بازی کردن در 3Role : Range Dps - Melee Dps - Healer
توانایی پوشیدن زره های محکم
توانایی حمله با استفاده از سلاح هایی مثل Axe و Mace و استفاده از 4 عنصر آب و آتش و خاک و آب برای نابودی دشمنان
توانایی قدرتمند کردن سلاح های خود به وسیله عناصر
استفاده از Mana به عنوان انرژی
استفاده از Totem ها برای کمک به دوستان و نابودی دشمنان

10- Death Knight
توانایی بازی کردن در 2Role : Tank - Melee Dps
توانایی پوشیدن زره های سخت
شروع از Level 55
استفاده از سلاح ها ، جادو و سربازان مرده برای نابودی دشمنان
استفاده از Runic به عنوان انرژی

 

کلاس های اضافه شده در نسخه های جدید

Demon hunter

Monkتبلیغات -ads

بازدید: [2417] [ wow-server.ir ]

در تمام بازی های گروهی قسمتی به نام اتحاد وجود دارد که بازیکنان به صورت گروهی کار هایی رو انجام بدن

در بازی وارکرافت این جریان بسیار پرنگ تر دیده میشه و شما از ابتدا نیاز به تعامل با دیگر بازیکنان دارید
در این بازی به اتحاد Guild گفته میشود و هر Guild از قوانین و مقررات خودش پیروی میکنه ، بعضی Guild ها اصتلاحا Hard Core هستند یعنی زمان زیادی رو صرف بازی میکنند و گزینه خوبی برای بازیکمنان تازه وارد نیست ، گلید هایی با اعضای کم و تازه تاسیس شده بهترین گزینه برای تازه وارد ها هستند .

برای باز کردن Guild از O استفاده کنید از گزینه های پایین Guild رو انتخاب کنید .

تصویر

1- اسم Guild
2- این گزینه برای دعوت کردن بقیه به Guild استفاده میشود
3- این گزینه برای دیدن قوانین Guild میباشد
4- اسم اعضای Guild
5- پیغام روز که معمولا Raid Time ها در آن نوشته میشودتبلیغات -ads

بازدید: [4152] [ wow-server.ir ]

در صورتی که Work اشتباه Train کردین C بزنین تا Character Info باز بشه حالا روی Skills کلیک کنید سپس روی Work مورد نظر کلیک کنید و روی علامت ورود ممنوع کلیک کنید تا Work به صورت کامل پاک بشه .


***نکته : توجه داشته باشید در صورتی که Work رو پاک کنید و بخواهید دوباره Learn کنید باید از اول Skill Up کنید ***


تصویرتبلیغات -ads

بازدید: [2825] [ wow-server.ir ]

بعد از دانلود Version مناسب Addons ابتدا اگر پوشه فشرده است (ZIP) آنرا Extract کنید برای این کار از نرم افزار Winrar استفاده کنید

سپس پوشه های Extract شده را Coppy کنید و در پوشه ی Addons paste کنید برای این کار به محل نصب بازی بروید Interface > Addons

حالا از بازی خارج شده و مجددا وارد بازی شویدتبلیغات -ads

بازدید: [2375] [ wow-server.ir ]

در این بازی 2 مدل فعالیت گروهی برای شکست دادن موجودات وجود دارد که یکی در غالب گروه 5 نفره صورت میگیرد و Dungeon نام دارد و در روز 1 بار قابل استفاده هستند .
دیگری در غالب گروه های 10 و 25 نفره صورت میگیرد ( در پچ های گذشته به صورت 20 و 40 نفره هم موجود بود ) که به آنها Raid گفته میشود که در هفته 1 بار قابل استفاده هستند .
شما برای اطلاع از زمان باز شدن قفل Raid ها برای استفاده 2 باره میتوانید از این قسمت استفاده کنید
کلید O را فشار دهید و از گزینه های پایین صفحه Raid را انتخاب کنید .

تصویر


1- در صورتی که رهبر گروه باشید میتوانید مدل گروه رو به Raid تبدیل کنید
2- در این قسمت اطلاعات Raid ها نوشته شده

*شما وقتی وارد Raid میشوید در صورتی که موفق به شکست دادن Boss به شما یک ID Save تعلق میگیره که در صورتی که بقیه Boss ها بدون حضور شما کشته بشن برای شما هم حساب میشه و شما Loot رو از دست میدین تا هفته بعد که ID Save شما پاک بشه *تبلیغات -ads

بازدید: [1740] [ wow-server.ir ]

شما با چپ کلیک کردن روی عکس خودتون و یا سایر بازیکنان میتوانند کارهایی انجام بدید که در زیر به تمام آنها اشاره میکنیم .

کلیک راست روی عکس خودتان

تصویر

1- با استفاده از این گزینه میتواننید از خود Focus بگیرید
2- در بعضی از قسمت های بازی شما توانایی جنگیدن با سایر بازیکنان را دارید ، برای این کار شما باید با استفاده از این گزینه این قابلیت را روشن و یا خاموش کنید
3- در صورتی که Leader ( رهبر ) گروه باشید میتوانید با استفاده از این گزینه سختی و آسانی Dungeon رو تایین کنید
4- در صورتی که Leader ( رهبر ) گروه باشید میتوانید با استفاده از این گزینه سختی و آسانی Raid و 10 یا 25 نفره بودن رو تایین کنید
5- با ساتفاده از این گزینه میتوانید تمام Dungeon های Normal رو که ID Save ندارند Reset کنید
6- با ساتفاده از این گزینه میتوانید از خود را با علامت های موجود مشخص کنید


کلیک راست روی سایر بازیکنان

تصویر

1- با استفاده از این گزینه میتوانید از این بازیکن Focus بگیرید
2- با استفاده از این گزینه میتوانید به این بازیکن پیام شخصی بدین
3- با استفاده از این گزینه میتوانید Item ها ، Talent و تیم های Arena رو ببینید
4- با استفاده از این گزینه میتوانید این بازیکن رو دعوت به گروه کنید
5- با استفاده از این گزینه میتوانید Achievement های این بازیکن رو ببینید
6- با استفاده از این گزینه میتوانید با بازیکن داد و ستد کنید
7- با استفاده از این گزینه میتوانید این بازیکن رو دنبال کنید
8- با استفاده از این گزینه میتوانید با این بازیکن مبارزه کنید
9- با ساتفاده از این گزینه میتوانید بقیه بازیکنان را با علامت های موجود مشخص کنیدتبلیغات -ads

بازدید: [2055] [ wow-server.ir ]

در بازی قسمتی به نام Achievement وجود دارد

Achievement لحظه های حساس شمارو ثبت میکند
برای مثال اولین باری که یه Boss رو شکست میدین ، اولین باری که Workup میکنید یا یک Mount میگیرید

تصویر

1- لیست دسته بندی Achievement ها
2- مقدار Achieve گرفته شده توسط شما ( Achieve Point )
3- آخرین Achieve هایی که گرفتینتبلیغات -ads

بازدید: [1798] [ wow-server.ir ]
شما میتوانید برای پیدا کردن سایر بازیکنان و مطلع شدن از بودن یا نبودن آنها از این قسمت استفاده کنید
به این قسمت Who List گفته میشود ، همچنین شما میتوانید برای مطلع شدن از تعداد بازیکنان Online در سرور از همین قسمت استفاده کنید


تصویر


1- این قسمت برای انتخاب نحوه مرتب کردن افراد لیست میباشد
2- این قسمت برای وارد کردن اسم یا منطقه مورد نظر میباشد
3- با کلیک روی این گزینه جستوجو آغاز میشود

* در صورتی که میخواهید یک بازیکن را پیدا کنید داخل قسمت شماره 2 اسم او را وارد کنید *
* در صورتی که میخواهید بدانید سرور چه تعداد بازیکن Online دارد داخل کادر شماره 2 هیچ چیز ننویسید *
* در صورتی که میخواهید بدانید در منطقه ای که شما حظور دارید چه تعداد بازیکن وجود دارد این قسمت را باز نکنید و فقط در قسمت Chat بنویسید Who/ *
 


تبلیغات -ads

بازدید: [1590] [ wow-server.ir ]

در بازی Wow به دلیل فراوانی بازیکنان و تشابه اسمی
امکانی وجود داره که میتونین دوستانتون رو داخل یک لیست داشته باشین و به راحتی به گروه دعوتشون کنید یا بهشون پیغام خصوصی بدین
همچنین امکانی فراهم شد تا شما قادر به مسدود کردن رابطه بعضی بازیکنان با خود باشید

برای این کار کلید O رو بزنید تا این پنجزه باز بشه

تصویر


1- این گزینه وضعیت شما رو نشون میده شامل Online و Away میشه
2- این گزینه برای رفتن به قسمت بازیکنان مسدود شده است
3- دوستان شما
4- برای اضافه کردن دوستان روی این گزینه کلیک کنید ، اسم قهرمان دوستتون رو بنویسید و Accept کنیدتبلیغات -ads

بازدید: [1742] [ wow-server.ir ]

در بازی World of Warcraft هر قهرمان میتواند 2 شغل اصلی و 3 شغل فرعی داشته باشد
شما با شغل ها میتوانید زره ، سلاح و... درست کنید و بفروشید
تمام شغل ها به یکدیگر نیاز دارند برای مثال شما Blacksmith دارید میتونید برای Enchanting ابزار کار بسازید


به طور کلی هر در بازی 4 شغل فرعی داریم :

شغل باستان شناسی در نسخه 4.3.4 به بالا موجود میباشد

1- ماهیگیری ( Fishing )
2-- کمک های اولیه ( First Aid )
3- آشپزی ( Cooking )
4 - باستان شناسی ( Archaeology )


همچنین 11 شغل اصلی داریم :

1-مهندسی ( Engineering )
2 - خیاطی ( Tailoring )
3 - کیمیاگری ( Alchemy )
4- آهنگری ( Blacksmithing )
5- جواهرسازی ( Jewelcrafting )
6- چرمسازی ( Leatherworking )
7 - معدن چی ( Mining )
8 - گیاه شناسی ( Herbalism )
9 - جادوگری ( Enchanting )
10- کتیبه نویسی ( Inscription )
11 - دباغی ( Skinning )


هر شغل یه قابلیت به قهرمان شما میدهد ، شما باید با توجه به Class خود بهترین Work هارو انتخاب کنید
برای شروع به دالاران برید سپس به منطقه ای که در نقشه علامت گذاری کردم بروید در آنجا هر شغلی که بخواهید میتونید بگیرید

تصویر


شما میتونید با زدن کلید P و رفتن به صفحه اول Spell ها و انتخاب Work از آن استفاده کنید


تصویرتبلیغات -ads

بازدید: [3247] [ wow-server.ir ]

تمامی اطلاعات قهرمان شما در قسمتی به نام Character Info قابل مشاهده میباشد برای باز کردن این قسمت میتوانید از C استفاده کنید

تصویر


1- Mount ها و Pet های شما
2- Reputation
3- Skill
4- Currency ( دارایی ) کل دارایی شما در این قسمت نمایش داده میشود
5- Spell Resistants ( مقاومت شما در برابر جادو ها )
6- اینجا لقب های شما قرار داره و میتونید هر کدام رو که میخواهید پشت یا جلو اسمتون قرار بدید
7- در این قسمت شما میتوانید برای خود سِت درست کنید و با یک کلیک کامل آیتم هاتون رو عوض کنید


توضیحات تکمیلی

1- Mount ها موجوداتی هستند که برای رفت وآمد از آنها استفاده میشود
این موجودات در 2 نوع زمینی و هوایی قابل استفاده هستند


تصویر


1- از گزینه های بالا Mounts رو انتخاب کنید
2- اسم Mount شما
3- با کلیک روی این گزینه شما سوار آن میشوید2- Reputation ( محبوبیت ) شما در بین سایر نژاد ها و قوم ها رو نشون میده
در این قسمت شما میتونید انتخاب کنید با یه قوم دوست دوست باشید و در عین حال با چند نژاد دیگر دشمن
نسبت به محبوبیت شما نزد قوم های مختلف شما می توانید از آنها اجناس با ارزشی بخرید


تصویر


1- اسم نژاد
2- سطح محبوبیت شما با این نژاد
3- دسته بندی نژاد ها

جدول سطح های محبوبت و امتیاز لازم برای هر سطح
تصویر


3-Skill ( حرفه ) های شما در استفاده از سلاح و یا در شغل ها
این قسمت نشان دهنده سطح حرفه ای بودن شما در هر مورد است
همچنین در این قسمت قادر هستید تا شغل خود را عوض کنید


تصویر


1- سطح حرفه ای بودن شما در استفاده از شغل ها
2- سطح حرفه ای بودن شما در استفاده از سلاح ها
*نکته : در نسخه 3.3.5 تمام Skill ها تا 450 بالا میروند اما بعضی از Race ها مانند Tauren در Herbalism تا 465 بالا میرود و این 15 Skill به شما کمک میکند هنگام جمع آوری گل ها تعداد بیشتری جمع کنید *
*نکته : در صورتی که Skill شما در استفاده از سلاح ها کامل نباشد ضربات شما هنگام ضربه زدن با آن سلاح خطا میرود*


4- Currency ( دارایی ) کل دارایی شما در این قسمت نمایش داده میشود
Currency در اصل به معنی واحد هر چیز گفته میشود ، در این قسمت تمام چیز ها اعم از Gold ، Point ، Emblem و... نشان داده میشود
این قسمت برای جمع آوری واحد هایی است که با آنها قادر خواهید بود از فروشگاه های بازی خرید کنید


تصویر


1- در این قسمت واحد هایی که در Instance ها و Dungeon های این پچ قابل جمع آوری هستند نمایش داده میشود
2- این قسمت واحد های متفرقه ، کم ارزش و یا برای نسخه های قبلی بازی نمایش داده میشود
3- واحد های PvP اینجا نمایش داده میشود که شامل Arena Point و Honor Point و... میشودتبلیغات -ads

بازدید: [1746] [ wow-server.ir ]

در World of Warcraft بازی به 2 شاخه اصلی Pvp و Pve تقسیم میشود :

1- Pvp : به معنی Player versus Player میباشد در این شاخه از بازی Player به طور کامل در حال جنگیدن با سایر Player ها در نژاد مقابل هست و این امر به 4 دسته تقسیم میشود
1- BattleGround : که معمولا با کلمه اختصاری BG شناخته میشود بازیکنانی که اعلام آمادگی میکنند را به صورت شانسی در 3 گروه 10 ، 15 یا 20 نفره در مکانی قیر قابل گریز مقابل هم قرار میدهد .
2- Arena : در این مدل Player ها میتوانند با ساخت گروه های 2 ، 3 یا 5 نفره در مقابل هم قرار بگیرند و در صورت پیروزی یا شکست امتیاز دریافت کنند یا از دست بدهند .
3- Duel : در این مدل Player ها میتوانند در اکثر نقاط بازی با یکدیگر به صورت 1 به 1 مبارزه کنند
4- بازیکنان Horde و Alliance همیشه با یکدیگر دشمن بوده و در تمام قسمت های بازی میتوانند یکدیگر را بکشند

*Player هایی که Pvp بازی میکنند Honor و Arena Point جایزه میگیرند و میتوانند با استفاده از آن از Shop های داخل بازی Item هایی که مخصوص Pvp میباشد خرید کنند.

تصویر
برای ورود به BG روی Hotkey H کلیک کنید .
پایین صفحه روی زبانه Battlegrounds کلیک کنید .
1- لیست Battle Ground هایی که قادر به انتخاب آنها هستید .
2- پاداشی که در صورت پیروزی به شما تعلق میگیرد .
3- گزینه Join Battle را بزنید و صبر کنید تا JOin شوید .
تصویر
1- Arena Point شما
2- Lifetime تعداد بازیکنانی است که شما تا به حال کشته اید
3- Honor Point شما
( 1 ) - ( 2 ) - ( 3 ) به ترتیب تیم های 2V2 و 3v3 و 5v5 شماس
برای ورود به Arena نیاز دارید که پایین Dalaran رفته و یا به شهر های اصلی برید و با Arena Master صحبت کنید
یک تیم بسازید سپس یک Player پیدا کنید و او را به تیم خود دعوت کنید
با استفاده از Arena Master اعلام آمادگی کنید و منتظر شوید تا یک تیم دیگر همسطح با امتیاز شما اعلام آمادگی کند .


2- Pve : به معنی Player Versus Environment میباشد که در این شاخه از بازی Player به صورت کلی با موجودات داخل بازی که توسط هوش مصنوعی کنترل میشوند سروکار دارد ، این شاخه نیز به 2 دسته تقسیم میشود :
1- Dungeon : در این قسمت Player ها در گروه های 5 نفره وارد مکانی از بازی میشوند و میبایست موجوداتی را شکست دهند تا برای پاداش چند Item دریافت کنند .
2- Raid : این قسمت که مهم ترین و محبوب ترین قسمت نیز شناخته میشود به 2 صورت 10 نفره و 25 نفره میباشد و برای شکست دادن موجودات و دریافت جایزه نیازمند همکاری تمام Player ها هست .
3- Normal - Heroic : تمامی Raid ها و Dungeon ها به 2 صورت Normal و Heroic وجود دارد که Normal آسان و برای همه قابل استفاده است و Heroic سخت و تنها Player هایی با سطح بالا توانایی شکست هوش مصنوعی را دارند .

تصویر
1- برای ورود به Dungeon روی Hotkey i کلیک کنید
2- بالای صفحه Roll خود را انتخاب کنید که میخواهید Tank , Healer یا Damage باشید
3- روی Find Group کلیک کرده و منتظر شوید تا 5 نفر گروه تکمیل و شما به داخل Dungeon هدایت شوید .

* برای ورود به Raid شما نیاز به Guild دارید , در Guild میتوانید توانایی های خود را نشان داده و در لیست Player هایی که Raid مروند قرار بگیرید همچنین میتوانید با سایر Player ها آشنا شده صحبت کنید و در مورد Class و تاکتیک های Raid ها اطلاعات بدست بیاورید .تبلیغات -ads

بازدید: [2210] [ wow-server.ir ]

تعدادی از دوستان تازه وارد سوال کردند که چگونه میتوانیم Item هایی که قرمز شدند رو Repair کنیم ؟!
اول باید بدونید که Item ها یه مقاومتی دارن و با هر بار مردن یا از بلندی افتادن از مقاومت اون Item کم میشه .
به انوان مثال این Item دارای 120 تا مقاومت بوده اما به دلیل مردن Hero مقداری ازش کم شده .
تصویر

وقتی مقاومت یکی از Item های شما به 10 یا زیر 10 الی 2 برسد Item شما به صورت زرد رنگ در کنار صفحه نمایش داده میشود !
تصویر

وقتی مقاومت Item به 1 یا 0 برسد Item شما کارایی ندارد و به صورت قرمز رنگ در کنار صفحه نمایش داده میشود .
تصویر

حالا شما نیاز به Repair یا تعمیر Item های خود دارید ، برای این کار ابتدا وارد یکی از شهر های موجود در بازی شوید و بعد روی Mini Map گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک راست کنید .
تصویر

از لیست باز شده روی گزینه Repair کلیک کنید
تصویر

حالا به Mini Map نگاه کیند و کمی در شهر بچرخید تا افرادی که توانایی Repair دارند را پیدا کنید که به صورت نقطه ی زردی در Map مشخص شده اند .
تصویر

کنار نقطه مشخص شده در Map بروید و روی آن کلیک کنید ، وقتی با صفحه رو به رو مواجح شدید 2 گزینه برای شما وجود دارد
1- با استفاده از این گزینه شما میتوانید Item تمام های خود را با 1 کلیک درست کنید
2- با استفاده از این گزینه شما میتوانید Item های خود را یکی یکی درست کنید
تصویرتبلیغات -ads

بازدید: [2794] [ wow-server.ir ]

Mount چیست؟
Mount موجود یا وسیله ای است که شما سوار آن می شوید برای این که سرعت انتقال شما افزایش بیابد
Mount دو نوع زمینی و هوایی دارد


تصویر
برای دیدن Mount هاتون C بزنید از گزینه های پایین صفحه Pets رو انتخاب کنید
1- از گزینه های بالا Mounts رو انتخاب کنید
2- اسم Mount شما
3- با کلیک روی این گزینه شما سوار آن میشوید

Ground Mount : بر روی زمین حرکت می کند و شما می توانید در مکان های بیرون استفاده کنید
تصویر


Fly Mount : این نوع آزادانه حرکت می کند که همه جا نمی توانید استفاده کنید برای استفاده شما باید در Outland و یا در Northrend باشید

تصویر


برای سوار شدن Mount ابتدا باید آنرا Train کنید که یک نوع مجوز محسوب می شود Train مونت زمینی ارزان تر می باشد بعد از Train کردن شما باید مونت مناسب را تهیه کنید
در level 20 شما می توانید Mount زمینی 60% Speed را Train کنید و مونت مناسب را بخرید
در Level 40 می توانید Mount زمینی 100% Speed را Train کنید
در Level 60 می توانید Mount هوایی 150% Speed را Train کنید
در Level 70 می توانید مجوز پرواز در Northrend را Train کنید (Cold Weather Flying)
در همین Level می توانید Mount 280-310% Speed را Train کنید

Mount را می توانید از Shop ها توسط Gold و یا Honor و یا Emblem خریداری کنید
و حالت دوم Complete کردن بعضی از از Achievment هاست که Reward ان ها Mount می باشد
و حالت سوم دراپ شدن Mount از boss ها می باشد
و حالت چهارم Complete کردن بعضی Quest می باشد
و حالت آخر خرید آن از سایت Caspian می باشد یا این که آنرا از طزیق Work بسازیدتبلیغات -ads

بازدید: [2133] [ wow-server.ir ]

هر Class از قدرت خاصی برای خود برخوردار است
شما میتوانید با فشردن کلید N صفحه ی Talent های خود را باز کنید
شما میتوانید قدرت های خود را انتخاب کنید - در کل شما میتوانید 2 مدل Talent کامل بگیرید
در بازی به این قدرت ها Talent گفته میشود ، شما 3 صفحه Talent در هر Class دارید و میتوانید جمعا 71 Talent بگیرید .

تصویر

1- تعداد Talent هایی که در این صفحه گرفته اید
2- تعداد Talent های باقی مانده
3- Talent اول شما
4- Talent دوم شما

همچنین قسمت دیگری در این بخش وجود دارد به اسم Glyph
Glyph ها توسط بازیکنانی که شغل Inscription دارند ساخته میشود
هر بازیکن میتواند 3 Glyph اصلی و 3 Glyph فرعی استفاده کند
Glyph ها باعث قدرتمند شدن یا تغییر کابری قدرت های شما میشوند

تصویر

1- Glyph فرعی
2- Glyph اصلیتبلیغات -ads

بازدید: [2354] [ wow-server.ir ]

به طور کلی قهرمان شما قادر به استفاده از 17 قطعه لباس ، سلاح و انگشتر و گوشواره هست که در بازی به آن ها Item گفته میشود .
هر تکه از این Item ها باعث قدرتمندتر شدن شما میشوند ،
5 یکه از Item های شما که به آنها ست Set گفته میشود مهمم ترین آنها هستند و در صورتی که از 2 یا 4 تکه از 5تا استفاده کنید به شما قدرت های بیشتری میدن ، این 5 تکه شامل Head - Shoulder -Chest -Leg -Hand میشوند و در طول بازی چندیدن ست را خواهید دید که مختار به انتخاب آنها هستید .
در زیر لیست Item ها با عکس به شما نشان داده شده .

Head کلاه خود
Neck گردنبند
Shoulder زره شانه
Cloak (BACK) شنل
Chest زره
Wrist مچبند
Weapon سلاح
Trinket2x گوشواره
Finger2x انگشتر
Feet کفش
Leg شلوار
Waist کمربند
Gloves دستکش
Shirt و Tabard نقشی در قوی شدن قهرمان شما ندارند و صرفا برای زیبایی و یا گرفتن Rep استفاده می شود


تصویرتبلیغات -ads

بازدید: [2563] [ wow-server.ir ]

در بازی World Of Warcraft کوئست ها مهم ترین چیز هستند و از ابتدای بازی تا آخرین نقطه ادامه دارند و روند بازی رو مشخص میکنند !

لیست کوئست های شما با L باز میشود

تصویر

1- تعداد کوئست های گرفته شده
2- با کلیک روی کوئست و زدن این دکمه محل کوئست نمایش داده میشود
3- اسم کوئست
4- حالت کوئست [ کامل شده Complete ] - [ از دست رفته Failed ]
5- توضیحات کوئست
6- ترک کردن کوئست
7- به اشتراک گزاشتن کوئست
8- علامت گذاری کوئست


در بازی ما 3 نوع کوئست داریم :

1- کوئست هایی که با رنگ زرد مشخص شده اند بعد از انجام دادن دیگر قابل تکرار نیستند
2- کوئست هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند به صورت ساعتی ، روزانه یا هفتگی قابل تکرار هستند
3- کوئست هایی که با رنگ نارنجی مشخص شده اند Legendry هستند و معمولا در آخر به دادن آیتم های بسیار قوی ختم میشوند

فواید کوئست ها

1. میزان از قبل تعیین شده ای با ضریب Rate سرور به شما Experience و Gold تعلق میگیره.
2. کوئست های بعدی براتون Unlock میشه( که به این حالت کوئست های زنجیره ای Chain Queste گفته میشود )


پس از ورود به بازی


تصویر


1- هیروی شما
2- کسی که روش کلیک کردین ( Target )
3- نقشه کوچک که در وسط آن هیرو شما قرار دارد . [ یک نقشه بزرگ هم وجود دارد که برای بز کردن نیاز به فشردن دکمه M دارید ]
4- یک NPC که کوئست میدهد و چون کوئست زرد است به معنی تکرار نشدنی بودن آن است
5- در این قسمت شما میتوانید با سایر بازیکنان چت کنید
6 - به این قسمت Action Bar گفته میشود که در آن Spell(قدرت) های شما ، تنظیمات ، Achievements ، Talents و اطلاعات هیروی شما قرار دارد


برای شروع و گرفتن اولین کوئست روی شخصی که کوئست میدهد کلیک راست میکنیم

تصویر


سپس این صفحه نمایش داده میشود که در آن نام کوئست نوشته شده برای ادامه روی کوئست کلیک میکنیم

تصویر


در این صفحه اطلاعات کوئست و درخواست های آن نوشته شده در صورت تمایل روی گزینه Accept پایین صفحه سمت چپ کلیک میکنیم

تصویر


بعد از گرفتن کوئست M میزنیم تا نقشه بزرگ نشان داده شود ، در نقشه بزرگ منطقه ای که میتوان در آن کوئست را انجام داد به صورت آبی مشخص شده

تصویر


بعد از رفتن در آن منطقه اگر به عنوان مثال از شما خواسته شده بود تعدادی از یک موجود بکشید روی موجودات کلیک کنید در صورت نیاز به کشتن آن سمت راست پایین صفحه به شما نشان داده خواهد شد

تصویر


شروع به انجام ماموریت کنید

تصویر


پس از انجام ماموریت پیش کسی که به شما کوئست داد برگردین ( در صورتی که کوئست با موفقیت کامل شده باشد علامت تعجب تبدیل به علامت سوال میشود )

تصویر


روی او کلیک راست کنید تا این صفحه باز شود و روی کوئست کلیک کنید

تصویر


حالا جایزه خود را انتخاب و روی Complete Quest در پایین سمت چپ کلیک کنید !

تصویر


ابتدا در یک کمپ کوچک هستید، که این کمپ تعداد محدودی کوئست میده
در کمپ اولیه وقتی شما چه با زدن کوئست و یا در فان سرور ها با زدن چند یونیت وقتی به لول 8-9 رسیدید باید به کمپ بعدی برید.
میتونید اون رو به وسیله نقشه (Hotkey : M ) پیدا کنید ، سعی کنید همواره برای جا به جایی از جاده استفاده کنید تا کمتر مجبور بشید با موجودات وحشی مبارزه کنید.
در بعضی از کمپ ها یک NPC هست به نام Gryphon Master که در نقشه علامت کوئست سبز مشخص شده اند با استفاده از این NPS ها میتونید به وسیله موجود پرنده به یک کمپ دیگر که دارای Grhphon Master هست نقل مکان کنید. پس هرجا یک علامت سوال سبز رنگ دیدید حتما برید و با اون NPC صحبت کنید. تا مسیرهای بیشتر براتون آزاد بشه.

منبع - انجمن کاسپین ووتبلیغات -ads

بازدید: [1981] [ wow-server.ir ]
تصویر
 
اولین بخش و ابتدایی ترین قسمت بازی Levelup میباشد ، در حین Levelup باید به شهر های مختلف سفرکنید و ماموریت های مختلفی انجام بدید که در ازای این کار به شما Experience یا به زبان فارسی تجربه داده میشود .
در طی سفر میتوانید از موجودات مختلفی را بکشید با بازی به طور کلی آشنا بشید به جنگ با بازیکنان دیگر بروید و...

Levelup کار سخت و دشواری نیست و زمان زیادی از شما نخواهد گرفت و صرفا برای آشنایی شما با بازی طراحی شده .

راه های بسیاری برای این کار وجود دارد در زیر چند نمونه مثال میزنم :
1- انجام ماموریت ( Quest )
2- بازدید از نقاط مختلف دنیای وارکرافت ( Explore )
3- کشتن موجودات بازی ( Kill )


 


تبلیغات -ads

بازدید: [1942] [ wow-server.ir ]

صفحه قبل 1 صفحه بعد


تبلیغات

تبلیغات -ads

درباره سایت

وو سرور |بهترین و به روز ترین سایت تبلیغات و معرفی گیم سرورهای ورلد اف وارکرافت ( World OF WARCRAFT ) ایرانی - دارای بیش از 8 سال سابقه کاری

برای تبلیغ سرور در سایت wow-server.ir با :

پشتیبانی تلگرام :

telegram.me/arsalangholipour

ایمیل پشتیبانی سایت :

persian.gamemaster@gmail.com

شماره تلفن ادمین سایت :

09398654914 & ارسلان

در ارتباط باشید

فرم درخواست ثبت سرور در سایت wow-server.ir :

wow-server.ir/page/request

سرور های ویژه - Vip