مکان تبلیغات گیم سرورها

پرداخت آنلاین سایت وو سرور

آخرین مطالب سایت و سرورها
آموزش ها & نرم افزار ها

به زودی این بخش به روز میشود

امکانات وب

خبرنامه وب سایت:

لینک دوستان

  تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان سرور های ورلد اف وارکرافت و آدرس wow-server.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان

*----------------------------------<تبلیغات>----------------------------------*

بهترین سرور فانی - MasterWoW

Code Center
 • account lock: .account lock on/off| برای قفل کردن اکانت
 • account onlinelist: .account onlinelist| برای دیدن اکانتهای انلاین
 • account password: .account password oldpass newpass newpass| برای عوض کردن پسورد
 • account set gmlevel: .account set gmlevel account lvl realmid| برای دادن رنک جی ام به اکانت
 • account set password: . acc set pass acc pass pass| برای قرار دادن 1 پسورد برای اکانت
 • account set: .account set [command]| برای زدن کامنتهای مربوط به اکانت ست
 • account: .account| برای زدن کامنتهای مربوط به اکانت
 • additem: .additem [name item or cod]| برای دادن ایتم
 • additemset: .additemset [cod set]| برای دادن یک ست5تیکه ایتم
 • announce: .ann [message]| برای دادم پیام در کل بازی به اسم سرور
 • aura: .aura [spell]| برای انداختن 1 باف روی سر خود یا دیگردی
 • ban account: .ban acc [acc name][time][reason]| برای بن کردن 1 اکانت
 • ban character: .ban cha[name][time][reason]| برای بن کردن کاراکتر
 • ban ip: .ban ip [ip][time][reason]| برای بن کردن ای پی
 • ban: .ban [....]| برای کامنتهای مربوط به بن کردن
 • baninfo account: .baninfo acc [acc name]| برای فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن 1 اکانت
 • baninfo character: .baninfo cha [ name]| برای فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن1کاراکتر
 • baninfo ip: .baninfo ip [ip]| برای فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن1 ای پی
 • baninfo: .baninfo[...] برای فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن
 • bank: .bank| برای دیدن بانک
 • banlist account: .banlist acc | برای دیدن لیست اکانتهای بن
 • banlist character: .banlist cha | برای دیدن لیست کاراکترهای بن
 • banlist ip: .banlist ip | برای دیدن لیست ای پی های بن
 • banlist: .banlist [...] برای دیدن لیست بن ها
 • bindsight: . bindsight| برای دیدن کاراکتر یا ان پی سی از زاویه مستقیم دوربین و دیدن حرکتهای ان
 • cast back: .cast back [spell]| برای برگرداندن کست یک اسپل
 • cast dist: .cast dist [spell]| برای برداشتن کست یک اسپل
 • cast self: .cast self [spell]| برای استفاده از کست یک اسپل
 • cast target: .cast target[spell]| برای استفاده کردن 1 اسپل بر روی چیزی چند بار بدون کست
 • cast: .cast[..]| برای کامنتهای مربوط به کست
 • character customize: . cha cus [name or target]| برای تغییرات دلخواه به کاراکار مثل تغییر نژاد/اسم..
 • character erase: .cha erase [name or target]| برای حذف کردن کلی یک کاراکتر
 • character level: .cha level [name or target][lvl]| برای دادن لول به 1کاراکتر
 • character rename: .cha ren [name or target]| برای تغییر اسم 1 کاراکتر
 • character reputation: .cha rep [name or target]| برای دادن لیستی از توضیحات در مورد کاراکتر
 • combatstop: .combatstop [name or target]| برای توقف کمبت و خروج از حالت کمبت
 • cometome: .cometome [target npc]| برای به سوی خود فرا خواندن یک ان پی سی
 • commands: .com [command]| برای دیدن لیست کامنتهای
 • cooldown: .cool| برای برداشتن کولدان اسپلهایی که در کولدان هستن
 • damage: .damage 1-10000000| برای زدن یه ضربه به تارگت یا ان پی سی هر اندازه که عدد بدهید
 • debug arena: .debug arena| برای شروع شدن ارنا به صورت کلی حتی با شرکت کننده کم
 • debug bg: .debug bg| برای شروع شدن بتل گراند حتی با تعدادی کم
 • debug Mod32Value: .debug mod32value| برای تغییر مودهای 32
 • debug play cinematic: .debug play cin [id]| برای پخش سینماتور با دادن کد
 • debug play movie: .debug play movie [id]| برای پخش فیلم با دادن کد
 • debug play sound: .debug play sound [id]| برای پخش موسیقی با دادن کد
 • debug: .debug[...]| برای دیدن کامنتهای مربوط به دیباگ
 • demorph: .demorph| برای برگرداندن شکل اصلی به ان پی سی یا کاراکتری که تغغیر قیافه داده
 • die: .die| برای کشتن یک ان پی سی یا کاراکتر
 • dismount: .dismount| برای پیاده کردن از مونت که سوار ان هست
 • distance: .distance| برای نشان دادن موقعیت و محل حرکن و مقیاس انها
 • event activelist: .event act| برای نشان دادن لیست ایونتهای فعال
 • event start: .event start[id]| برای شروع شدن 1 ایونت با دادن کد
 • event stop: .event stop[id]| برای توقف یک ایونت با دادن کد
 • event: .event [id]| برای دیدن مشخصات 1 ایونت با دادن کد
 • explorecheat: .explor [id]| برای دوست شدن و اشنا شدن با 1 منظقه با دادن کد
 • flusharenapoints: . flusharenapoints| برای دادن ارناها در زمانی که به صورت اتوماتیک پرداخت نشود
 • freeze: .freez| برای خواب کردن یک کاراکتر
 • gm chat: .gm chat on/off| برای فعال یا غیر فعال کردن حالت صحبت کردن برای گیم مستر
 • gm fly: .gm fly on/off| برای فعال یا غیر فعال کردن حالتپرئاز برای گیم مستر
 • gm ingame: .gm in game| برای نشان دادن گیم مسترهای انلاین در بازی
 • gm list: .gm list | برای نشان دادن لیست گیم مسترها و رنک انها
 • gm visible: .gm vis on/off| برای فعال یا غیر فعال شدن حالت نامرئی و مرئی گیم مستر
 • gm: .gm on/off|برای خاموش یا روشن کردن حالت گیم مستری
 • gmannounce: .gmann [message]|برای دادن پیام که فقط گیم مسترها ببینند
 • gmnameannounce: .gmname [message]| برای دادن پیام در کل بازی و اسم گیم مستر در اول پیام باشد
 • gmnotify: .gmnot [message]|برای دادن پیام به صورتی که در وسط صفحه بیاید برای سایر گیم مسترها
 • go creature: .go cre [id]| برای رفتن به مکانی که در ان این اجسام با این ایدی هستن در نقشه مشخص
 • go graveyard: .go graveyard [id]|برای رفتن به جایی در نقشه که در ان اردوگاه هست
 • go grid: .go grid[id][id][id]|برای رفتن به مقیاسی خاص در نقشه
 • go object: .go object[id]| برای رفتن به جایی که در ان گیم ابجکت با این کد هست
 • go taxinode: .go tax [id]|برای رفتن به جاهایی که در ان تاکسی برای پرواز به جاهای دیگر هست
 • go ticket: .go tic [id]| برای رفتن به جایی که در انجا فرد به شما تیکت داده برید پیشش
 • go trigger: .go trig [id]|برای رفتن به مقیاس مکان خاصی در نقشه
 • go xyz: .go [id][id][id]| برای رفتن به جایی در نقشه به صورت دقیق با دادن مقیاس طول-عرض-ارتفاع
 • go: .go[...]|برای دیدن کامنتهای مربوط به گو
 • gobject activate: .gobj act [guid id]| برای فعال و به کار انداختن یک گیم ابجکت
 • gobject add: .gobj add [id]| برای اضافه کردن یک گیم ابجکت
 • gobject delete: .gobj dele [guid id]| برای حذف یک گیم ابجکت
 • gobject move: .gobj move [id map] [x][y][z]|برای حرکت یک گیم ابجکت به مقیاسی خاص
 • gobject near: .gobj near|برای فهمیدن کد گیم ابجکتی که در نزدیکی شماست
 • gobject add temp: .gobj add temp [id]|برای اضافه کردن کد 1 گیم ابجکت در دیتا بیس در صورت نبودن ان
 • gobject target: .gobj tar| برای فهمیدن کد گیم ابجکتی که تارگت شماست
 • gobject set phase: .gobj set pha [id]برای تغییر فاز یک گیم ابجکت
 • gobject turn: .gobj turn [guid id] برای ریلود دادن یک گیم ابجکت
 • gobject: .game obj [..]برای دیدن کامنتهای مربوط به گیم ابجکت
 • summon: .su [name]|برای اوردن کسی پیش خودتان
 • gps: .gps|برای دیدن موقعیتی که در ان هستید مثل طول عرض جغرافییایی و اسم مکان...
 • groupsummon: .groupsu [naems]|برای پیش خودتان اوردن یک گروه چند نفری
 • guid: .guid|برای دیدن مشخصات یک گیم ابجکت
 • guild create: .guild cre “guildname” “leader”|برای ساختن 1 گیلد
 • guild delete: .guild dele “guild name”|برای حذف 1 گیلد
 • guild invite: .guild inv “guild name” “cha name”|برای عضو شدن در 1 گیلد
 • guild rank: .guild rank “guild name” “rank”|برای رنک دادن به کسی در گیلد
 • guild uninvite: .guild unin “cha name”|برای اخراج کسی از گیلد
 • guild: .guild|برای دیدن کامنتهای مربوط به گیلد
 • help: .help| برای توضیحی در مورد دستورها بازی
 • honor add: .honor add 100000000| برای دادن هونور به هر اندازه تا 75 هزارتا
 • honor add kill: .honor add kill |برای دادن هونور برای کشتن
 • honor update: .honor update|برای به روز رسانی میزان هونوری که فرد دارد کم زیاد کردن
 • honor: .honor|برای دیدن کامنتهای مربوط به هونور
 • hover: .hover| برای ایستادن در هوا در فاصله 1 متری زمین
 • instance listbinds: .ins lis| برای دیدن لیست اینستنسهایی که در ان گروه یا شما شرکت داشتید
 • instance savedata: .i savedata| برای سیو کردن شما و دیگری در اینستنسی مه هستید
 • instance stats: .i stats| برای نشان دادن وضعیت اینسهای شما در صورت سیو بودن
 • instance unbind: .i u all| برای پاک کردن سیو اینستنسهای که سیوهستید
 • instance: .i | برای دیدن کامنتهی مربوط به اینستنس
 • itemmove: .item move [id][id]| برای انتقال ایتم از کسی به کس دیگر
 • kick: .kick [name]| برای اخراج بازیکن و انداختن بیرون بازیکن از بازی
 • learn all my talents: .learn all my tal| برای یادگرفتن همه تلنتهای خود هر 3 صفحه
 • learn all my spells: .learn all my spell|برای یادگرفتن همه اسپلهایی که کلاس شما دارد
 • learn all my pettalents: .learn all my pett|برای یاد گرفتن تمام تلتنهای پت شما
 • learn all my class: .learn all my class|برای یادگرفتن تمام چیزهای مربوط به کلاس شما
 • learn all gm: .learn all gm|برای یاد گرفتن اسپلهای مخصوص گیم مستر
 • learn all lang: .learn all lang|برای یاد گرفتن همه زبانهای در بازی
 • learn all default: .learn all de|برای یاد گرفتن تمام چیزهای مورد نیاز مانندماموریتها که اسپل میدهند
 • learn: .learn|برای دیدن کامنتهای مربوط به لیرن
 • modify scale: .mod scal 1-10-.1-.10|برای تغییر سایز بزرگی کوچیکی پلیر و ان پی سی
 • learn all crafts: .learn all craft|برای یاد گرفتن همه شغلها برای گیم مستر
 • levelup: .levelup 1-255_-1-255|برای دادن لول بالا بردن یا کم کردن لول یک بازیکن
 • linkgrave: .link gra [gra][hord/alliance]| برای لینک کردن درگیری بین هورد الیانس در گرا داده شده
 • list auras: .list aura|برای توضیح در مورد بافهایی که روی شماست و زمان قدرت..
 • list creature: .list cre [id][id]|برای دیدن لیت چریتورها با دادن کد مخصوص
 • list item: .list item [name item]|برای نشان دادن اینکه این ایتم چه کسانی دارند
 • list object: .list obj [id]|برای نشان دادن اینکه که این گیم ابکت در کجا نقشه هست
 • list: .list|برای نشان دادن کامنتهای مربوط به لیست
 • listfreeze: .listfreez|برای نشان دادن افرادی که خواب شده اند
 • wp reload: .wp reload [id]|برای ریلود کردن مسیر حرکت یک ان پس سی
 • reload spell_group: .reload spell_gro|برای ریلود کردن اسپلهای گروه از دیتابیس
 • lookup area: .lo area [name]| برای نشان دادن کد اریا با توجه به اسم داده شده
 • lookup creature: .lo creatu [name] برای نشان دادن کد چریتور با توجه به اسم داده شده
 • lookup event: .lo event [name] برای نشان دادن کد ایونت با توجه به اسم داده شده
 • lookup faction: .lo fact [naem] برای نشان دادن کد فکشن با توجه به اسم داده شده
 • lookup item: .lo item [name] برای نشان دادن کد ایتم با توجه به اسم داده شده
 • lookup itemset: .lo itemset [name] برای نشان دادن کد ایتم ست با توجه به اسم داده شده
 • lookup map: .lo map [name]| برای نشان دادن کد نقشه با توجه به اسم داده شده
 • lookup object: .lo object [name]| برای نشان دادن کد ابجکت با توجه به اسم داده شده
 • lookup player account: .lo player acc [acc]| برای نشان دادن اسم و مشخصات اکانت با دادن اسم ان
 • lookup player email: .lo player email [email]| برای نشان دادن اکانتها با دادن ایمیل مورد نظر
 • lookup player ip: .lo player ip [ip]| برای نشان دادن اسم اکانتها با دادن ای پی مورد نظر
 • lookup quest: .lo quest [name]| برای نشان دادن کد ماموریت با توجه به اسم داده شده
 • lookup skill: .lo skill [name]| برای نشان دادن کد حرفه با توجه به اسم داده شده
 • lookup spell: .lo spell [name]| برای نشان دادن کداسپل با توجه به اسم داده شده
 • lookup taxinode: .lo tax [name]|برای دیدن کد مکانهایی که تاکسی هستن
 • lookup tele: .lo tele [name]|برای دیدن کد مکانی که اسم ان را داده اید
 • lookup: .lo|برای دیدن کامنتهای مربوط به لوک اپ
 • maxskill: .max|برای پر شدن کامل تمام اسکیلهای پلیر مثل شمشیر-تبر..
 • modify arena: .mod rena 10000000|برای دادن میزانی ارن ابه بازیکن
 • modify aspeed: .mod aspeed 1-50|برای بالا بردن سرعت حرکت بازیکن یا پایین اوردنش
 • modify bit: .mod pit [id][id]|برای تغییر در اندازه بیت در فیلدها
 • modify bwalk: .modify bwalk 1-50|برای تغییر در سرعت عقب عقب راه رفتن
 • modify drunk: .mod dru 1-100|برای اینکه کاراکتر شما مست بشود و میزان مستی با عدد مشخص کنید
 • modify energy: .mod ener 1-1000000000|برای تغییر در میزان انرژی برای هیروهای که انرژی دارن
 • modify faction: .mod fac 1-2-3-32-35..|برای تغییر حالت دوست دشمن بودن ان پی سی یا پلیر
 • modify fly: .mod fly 1-50|برای دادن میزان سرعت برای پرواز
 • modify gender: .mod gen [id]| برای تبدیل زن به مرد یا مرد به زن
 • modify honor: .mod honor 1-75000|برای دادن هونور
 • modify hp: .mod hp 1-10000000000|برای تغییر میزان جون پلیر یا ان پی سی
 • modify mana: .mod mana 1-10000000000000|برای تغییر در میزان مانا پلیر یا ان پی سی
 • modify money: .mod money 1-100000| برای دادن پول طلا به پلیر
 • modify morph: .mod morph [id]|برای تغییر ظاهر یک پلیر یا ان پی سی
 • modify mount: .mod mount [id]|برای اینکه سوار ان مونت شوید بدون داشتن ان مونت فقط با دادن ای دی
 • modify phase: .mod phas [id]|برای تغییر در فاز یک چیز فاز 1 فاز 2
 • modify rage: .mod reg [id]|برای تغییر در ریج یک پلیر
 • modify rep: .mod rep[id][100000/1000000]|برای دادن ریپ یک منطقه به پلیر برای اکستالتری
 • modify runicpower: .modify runicpower [id]|برای تغییر در میزان مجیکهایی که دارید
 • modify speed: .mod speed 1-50|برای بالا بردن سرعت حرکت بازیکن یا پایین اوردنش
 • modify spell: .mod spell [name spell]|برای استفاده از اسپلی که اسم ان رت داده اید
 • modify standstate: .modify standstate [id]|برای دادن حالتی به بازیکن مثل رقصیدن
 • modify swim: .mod swim 1-50|برای تغییر در سرعت
 • character titles: .cha titl [name]|برای تغییر لقبهای یک کاراکتر
 • modify tp: .mod tp [id]|برای تغییر در مود تی پی
 • modify: .mod|برای دیدن کامنتهای مریوط به مود
 • movegens: .movegens برای نشان دادن کد تلپوراهای یک منطقه با چریتورهای
 • mute: .mute [name] [time] [reason]|برای ساکت کردن کسی به دلیل خاص برای زمانی مشخص
 • nameannounce: .name [...]|برای دادن پیام در کل بازی با ذکر اسم گیم مستری که پیام داده
 • appear: .app[name]|برای رفتن پیش کسی که اسم ان را میدهید
 • neargrave: .neargrave [id]|برای نشان دادن اطلاعات منطقه هورد و الیانس
 • notify: .notify [...]|برای دادن پیام به کل بازی به صورتی که در وسط صفحه بخورد
 • npc set phase: .npc set pha[id]|برای قرار دادن فاز برای یک ان پی سی
 • npc set movetype: .npc set mov [id]|برای قرار دادن یک کد برای حرکت ان پی سی
 • npc set model: .npc set mod [id]|برای تغییر در ظاهر ان پی سی
 • npc set link: .npc set link [id]| برای تغییر لینک یک ان پی سی
 • wpgps: .wpgps|برای فهمیدم مقیاس طول عرض جغرافیایی یک منطقه برای حرکت
 • npc say: .npc say [.....]|برای حرف زدن به جای ان پی سی مکالمه نزدیک
 • npc move: .npc move|برای حرکت دادن یک ان پی سی
 • npc playemote: .npc playmote [id]|برای حالت دادن به ان پی سی مثل رقصاندن ان
 • npc follow stop: .npc follow stop|برای متوقف کردن ان پی سی از تعقیب شما
 • npc info: .npc info|برای فهمیدن مشخصات یک ان پی سی
 • npc follow: .npc follow|برای اینکه یک ان پی سی دنبال شما بیوفتد
 • npc set flag: .npc set flag [id]|برای تنظیم فلاگ 1 ان پی سی
 • npc set factionid: .npc set fac 1-2-3-35-32|برای دوست یا دشمن کردن بیطرف کردن 1 ان پی سی
 • npc set level: .npc set level 1-255|برای کم زیاد کردن لول 1 ان پی سی
 • npc delete: .npc dele|برای حذف 1 ان پی سی
 • npc delete item: .npc dele item[link item]|برای حذف 1 ایتم از درون 1 ان پی سی شاپ
 • npc set allowmove: .npc set allowmove [id]| برای تغییر جهت و تکان خوردن یک ان پی سی
 • npc set entry: .npc set ent [id]|برای قرار دادن یک کد اینترای برای ان پی سی
 • npc add move: .npc add move [id]|برای اضافه کردن حرکت به 1 ان پی سی
 • npc add item: .npc add item [id]|برای اضافه کردن ایتم به یک ان پی سی شاپ
 • npc add formation: .npc add formati|برای اضافه کردن فرمت به 1 ان پی سی
 • npc: .npc|برای دیدن کامنتهای مربوط به ان پی سی
 • npc add: .npc add [id]|برای ایجاد یم ان پی سی
 • pdump load: .pd load [acc name][new name][id]|برای کپی شدن یک کاراکتر در یک اکانت دیگر
 • pdump write: .pd w [name][id]|برای کپی گرفتن از یک کاراکتر
 • pdump: .pd|برای دیدن کامنتهای مربوط به پیدامپ
 • pet create: .pet cre [id]|برای ایجاد پت
 • pet learn: .pet learn [id]|برای یادگرفتن اسپلهای پت و گرفتن ان
 • reload spell_proc: .reload spell_proc|برای ریلود دادن قسمتی از دیتابیس
 • pet unlearn: .pet unlearn [id]|برای برداشتن و از بین بردن پتهای داشته
 • pet: .pet|برای دیدن کامنتهای مربوط به پت
 • pinfo: .pinfo|برای فهمیدن مشخصات کامل اسم اکانت میزان انلاینی طلا ایمیل و... 1کاراکتر
 • playall: .playall [id]|برای فعال کردن همه ایدی که میدید
 • possess: .posses|برای به کنترل در اوردن 1 ان پی سی یا بازیکن
 • quest add: .q add[id or link]|برای دادن 1 ماموریت به کسی یا خود
 • quest complete: .q com [id or link]|برای کامل کردن 1 ماموریت
 • quest remove: .q rem [id or link]|برای حذف 1 ماموریت
 • quest: .quest|برای دیدن کامنتهای مربوط به ماموریت
 • recall: .recall|برای برگردادندن بازیکن از جایی که ان را پیش خود اوردیم
 • reload all quest: . reload all quest| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all npc: . reload all npc| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all loot: . reload all loot برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all item: . reload all item برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all locales: . reload all locales| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all gossips: . reload all gossips| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload all: . reload all| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload areatrigger_involvedrelation: . reload areatrigger_inv| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload areatrigger_tavern: . reload areatrigger_tavern| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload areatrigger_teleport: . reload areatrigger_teleport| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload autobroadcast: . reload autobroadcast| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload command: . reload command| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload config: . reload config| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload creature_involvedrelation: . reload creature_inv| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload creature_linked_respawn: . reload creature_linked_res| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload creature_loot_template: . reload creature_loot_temp| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload creature_questrelation: . reload creature_questrelation| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload disenchant_loot_template: . reload disenchant_loot_te| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload event_scripts: . reload event_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload fishing_loot_template: . reload fishing_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload game_graveyard_zone: . reload game_graveyard_zone| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload game_tele: . reload game_tele| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload creature_questrelation: . reload creature_questrelation| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload disenchant_loot_template: . reload disenchant_loot_te| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload event_scripts: . reload event_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload fishing_loot_template: . reload fishing_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload game_graveyard_zone: . reload game_graveyard_zone| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload game_tele: . reload game_tele| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload gameobject_involvedrelation: . reload gameobject_inv| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload gameobject_loot_template: . reload gameobject_loot_tem| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload gameobject_questrelation: . reload gameobject_ques| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload gameobject_scripts: . reload gameobject_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload gm_tickets: . reload gm_tickets| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload item_enchantment_template: . reload item_ench_te| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload item_loot_template: . reload item_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_creature: . reload locales_creature| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_gameobject: . reload locales_gameobject| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_item: . reload locales_item| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_npc_text: . reload locales_npc_text| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_page_text: . reload locales_page_text| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_points_of_interest: . reload locales_points_of_in| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload locales_quest: . reload locales_quest| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload milling_loot_template: . reload milling_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload npc_trainer: . reload npc_trainer| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload npc_vendor: . reload npc_vendor| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload page_text: . reload page_text| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload pickpocketing_loot_template: . rel pickpocketing_loot_te| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload points_of_interest: . reload points_of_interest| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload prospecting_loot_template: . reload prospecting_loot_te| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload quest_end_scripts: . reload quest_end_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload mail_loot_template: . reload mail_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload quest_start_scripts: . reload quest_start_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload quest_template: . reload quest_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload reference_loot_template: . reload reference_loot_temp| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload reserved_name: . reload reserved_name| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload skill_discovery_template: . reload skill_discovery_tem| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload skill_extra_item_template: . reload skill_extra_item_tem| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload skill_fishing_base_level: . reload skill_fishing_base_level| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload skinning_loot_template: . reload skinning_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_area: . reload spell_area| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_bonus_data: . reload spell_bonus_data| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload disables: . reload disables| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_group_stack_rules: . reload spell_group_stack_rules| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_learn_spell: . reload spell_learn_spell| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_linked_spell: . reload spell_linked_spell| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_loot_template: . reload spell_loot_template| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_pet_auras: . reload spell_pet_auras| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_proc_event: . reload spell_proc_event| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_required: . reload spell_required| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload item_set_names: . reload item_set_names| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_scripts: . reload spell_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_target_position: . reload spell_target_position| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload spell_threats: . reload spell_threats| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload trinity_string: . reload trinity_string| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload waypoint_scripts: . reload waypoint_scripts| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • reload: . reload| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • repairitems: . repairitems|برای تعمیر ایتمهای قرمز شده
 • reset achievements: . reset achievements|برای ریسیت دادن ارشیومنتها
 • reset all: . reset all|برای ریسیت دادن همه چیز بازیکن
 • reset honor: . reset honor|برای ریسیت دادن هونورهای بازیکن
 • reset level: . reset level|برای ریسیت دادن لولهای بازیکن
 • reset spells: . reset spells|برای ریسیت دادن اسپلهای بازیکن
 • reset stats: . reset stats|برای ریسیت دادن استات بازیکن
 • reset talents: . reset talents|برای ریسیت دادن تلنتهای بازیکن
 • reset: . reset|برای دیدن کامنتهای مربوط به ریسیت
 • respawn: . respawn|برای زنده کردن ان پی سی مرده
 • revive: . revive|برای زنده کردن بازیکن مرده
 • save: . save|برای ذخیره شدن بازیکن
 • saveall: . saveall|برای ذخیره شدن همه بازیکنان در بازی
 • send items: .send items [item][cha name]|برای فرستادن ایتم برای کسی
 • send mail: . send mail [name][...]|برای فرستادن ایمیل در بازی برای کسی
 • send message: .send mes “name”“mess”| برای دادن پیام به شخصی خاص به صورتی که در وسط صفحه بیاید
 • send money: .send money “name””10000”| برای فرستادن پول برای کسی
 • server corpses: .server corpses| برای ایجاد تغییر در کور سرور
 • server exit: .server exit| برای خاموش کردن انی سرور
 • server idlerestart cancel: . server idlerestart cancel| برای منصرف شدن از ریسیت شدن انی سرور
 • server idlerestart: . server idlerestart| برای ریسیت شدن سریع و اجمالی سرور
 • server idleshutdown cancel: . server idleshutdown can| برای منصرف شدن از خاموشی سرور
 • server idleshutdown: . server idleshutdown| برای خاموش کردن سریع سرور
 • server info: . server info| برای دیدن مشخصات توضیحاتی در مورد سرور
 • server motd: . server motd| برای دیدن پیام اول سرور
 • server plimit: . server plimit| برای نشان دادن گنجایش سرور
 • server restart cancel: . server restart cancel| برای منصرف شدن از ریسیت شدن سرور
 • server restart: . server restart| برای ریسیت شدن سرور
 • server set closed: .server set closed| برای بستن سرور
 • server set loglevel: . server set loglevel| برای تنظیم لوگ لول ها
 • server set motd: . server set motd| برای تغییر سیستم مسیج برای وارد شدن به سرور در اول ورود
 • server shutdown cancel: .server shutdown cancel| برای منصرف شدن از خاموش کردن سرور
 • server shutdown: . server shutdown| برای خاموش کردن سرور
 • server: . server| برای دیدن کمانت های مربوط به سرور
 • setskill: .SETSKILL [ID] 450/450| برای بالا بردن میزان شغل
 • showarea: .showarea| برای نشان دادن نام پلیر
 • taxicheat: . taxicheat| برای تغییر در تاکسی ها
 • tele add: . tele add [name]| برای اضافه کردن 1 تلپورت
 • tele del: .tele dele [name]| برای حذف 1 تلپورت
 • tele group: .tele group [name map]| برای انتقال و تلپورت 1 گروه با جایی
 • tele name: . tele name| برای رفتن و تلپورت شدن به جایی
 • tele: . tele| برای دیدن کامنتها ی مربوط به تلپورت
 • ticket assign: .tic ass [id] [name gm]| برای واگذار کردن 1 تیکت به گیم مستر دیگری
 • ticket close: . ticket close [id]| برای بستن 1 تیکت
 • ticket closedlist: . ticket closedlist| برای بستن همه تیکتهای باز در لیست
 • ticket comment: . ticket comment [com]| برای دادن دستور در تیکت
 • ticket delete: .tic dele [id]| برای پاک کردن 1 تیکت
 • ticket list: . ticket list| برای دیدن لیست تیکتها
 • ticket onlinelist: .ticket onlinelist| برای دیدن لیست تیکتهای انلاین
 • ticket unassign: . ticket unassign| برای جلوگیری و توقف از انتقال 1 تیکت به گیم مستر دیگر
 • ticket viewid: . ticket viewid[id]| برای دیدن تیکت
 • ticket viewname: . ticket viewname [name]| برای دیدن تیکت با ذکر اسم
 • ticket: . ticket| برای دیدن کامنتهای مربوط به تیکت
 • unaura: . unaura [aura]| برای برداشتن یک باف یا همه بافها از روی سر
 • unban account: . unban account [acc]| برای خارج کردن از بن یک اکانت
 • unban character: . unban character [name]|برای از بن خارج کردن 1 کاراکتر
 • unban ip: . unban ip [ip]|برای از بن خارج کردن 1 ای پی
 • unban: . unban|برای دیدن کامنتهای خارج کردن از بن
 • unbindsight: . unbin|برای خارج شدن از حالتی که شما با دوربین در حال نگاه کردن تعقیب ان پی سی یا پلیر هستید
 • unfreeze: . unfreeze|برای خارج کردن از حالت خواب
 • unlearn: . unlearn[spell]|برای پاک کردن 1 اسپل از کسی
 • unmute: . unmute [name]|برای خارج کردن کسی از حالتی که نمیتواند حرف بزند
 • unpossess: . unpossess|برای خروج از کنترل کسی یا چیزی
 • waterwalk: . waterwalk on/off|برای راه رفتن روی اب
 • wchange: . wchange [id][id]|برای تغییر در کاراکتر بازی در میزان اسپل ها و کارکردها در 3حالت 1-2-3
 • whispers: . whispers on/off|برای باز یا بسته گذاشتن اینکه پلیرها بتوانند به شما پیام بدهند یا نتوانند
 • wp event: . wp event [id]|برای اضافه کردن 1 ایونت اختیاری با وجور پچ در دیتا بیس
 • wp load: . wp load [id]|برای لود کردن 1 پچ درست شده در صورت وجود با دادن شماره
 • wp show: . wp show [id]|برای نمایش بچ با دادن ایدی ویپون
 • wp unload: . wp unload [id]|برای جلوگیری از لود شدن یک پچ ویپون
 • account addon: . account addon [id]|برای فعال یا غیر فعال کردن ادانهای بازیکن
 • titles remove: . titles remove [name]|برای حذف 1 لقب از روی کسی
 • titles current: . titles current [id][name]|برای دادن لقب به کسی با توضیحات
 • titles add: . titles add[id]|برای دادن لقب به کسی
 • titles set mask: .titles set mask [id]|برای عوض کردن یک ست از لقبها و جایگزینی انها
 • lookup title: . lookup title [name]| برای دیدن لیست لقب ها و توضیحات ان با توجه با اسم داده شده
 • channel set ownership: . channel set ownership [id]on/off| برای باز بستن چنل دیتا بیس
 • gobject info: . gobject info|برای فهمیدن مشخصات 1 گیم ابجکت
 • reload creature_template: . reload creature_template|برای ریلود دیتا بیس
 • character deleted delete: . character del del [name]|برای حذف کاراکترهای حذف شده ا ز دیتا بیس
 • reload creature_onkill_reputation: . reload creature_onkill_reput|برای ریلود دیتا بیس
 • reload conditions: . reload conditions|برای ریلود دیتا بیس
 • reload locales_item_set_name: . reload locales_item_set_name|برای ریلود دیتا بیس
 • character deleted list: . character deleted list|برای حذف لیست کاراکتر ها
 • character deleted old: . character deleted old|برای حذف کاراکترهای قدیمی
 • character deleted restore: . character deleted restore|برای حذف ریستوری کاراکترها
 • reload gossip_menu: . reload gossip_menu|برای ریلود دیتا بیس
 • reload gossip_menu_option: . reload gossip_menu_option|برای ریلود دیتا بیس
 • cast dest: . cast dest [id]|برای تغییر در کست اسپل ها
 • reload all scripts: . reload all scripts|برای ریلود دیتا بیس
 • reload locales_gossip_menu_option: . reload locales_gossip_menu_op|برای ریلود دیتا بیس
 • reload quest_poi: . reload quest_poi|برای ریلود دیتا بیس
 • reload lfg_dungeon_rewards: . reload lfg_dungeon_rewards|برای ریلود دیتا بیس
 • character changefaction: . character changefaction[name]|برای تغییر نژاد کاراکتر
 • character changerace: . character changerace[name]|برای تغییر گروه کاراکتر
 • ban playeraccount: .ban ply acc [acc][time][reason]| برای بن کردن اکانت بازی
 • achievement add: .ach add [name ach]| برای دادن ارشیومنت
 • achievement: . achi| برای دیدن کامنتهای مربوط به ارشیومنت
 • reload creature_text: . reload creature_text| برای ریلود دیتا بیس
 • debug areatriggers: .debug areatriggers[id]| برای تغییر تارگت عنوانها در سرور
 • learn all recipes: . learn all recipes| برای بالا بردن میزان شغل
 • npc set spawndist: . npc set spawndist[id]| برای تغییر در استون ان پی سی
 • npc set spawntime: . npc set spawntime[id]| برای تغییر در زمان کار ان پی سی
 • npc add temp: . npc add temp [id]| برای اضافه کردن یک تمپل به ان پی سی
 • npc textemote: . npc textemote[id]| برای تکس گفتن به جای ان پی سی و تغییر ان
 • npc whisper: . npc whisper[ ...]| برای پی ام دادن به جای ان پی سی به کسی
 • npc yell: . npc yell[....]| برای داد زدن به جای ان پی سی
 • wp add: . wp add[id]| برای اضافه کردن وی پی
 • reload all spell: . reload all spell| برای ریلود دادن دیتا بیس
 • server togglequerylog: . server togglequerylog| برای تغییر در لوگ سرور
 • reload access_requirement: .reload access_requirement| برای ریلود دیتا بیس
 • reload achievement_criteria_data: . reload achievement_criteria_da| برای ریلود دیتا بیس
 • reload achievement_reward: . reload achievement_reward| برای ریلود دیتا بیس
 • reload all achievement: . reload all achievement| برای ریلود دیتا بیس
 • reload all area: . reload all area| برای ریلود دیتا بیس
 • reload all eventai: . reload all eventai| برای ریلود دیتا بیس
 • reload auctions: . reload auctions| برای ریلود دیتا بیس
 • reload mail_level_reward: . reload mail_level_reward| برای ریلود دیتا بیس
 • reload smart_scripts: . reload smart_scripts| برای ریلود دیتا بیس
 • reload vehicle_accessory: . reload vehicle_accessory| برای ریلود دیتا بیس
 • reload vehicle_template_accessory: . reload vehicle_template_acc| برای ریلود دیتا بیس
 • dev: .dev on/off/ برای فعال کردن جالت دیولوپر
 • ticket reset: .tick res|برای ریسیت دادن تیکتها

 

www.facebook.com/wowserver

www.wow-server.ir

بهترین و به روزترین وبسایت تبلیغاتی سرورهای ورلد اف وارکرافت | World OF WarCrafT

  

تبلیغات :

[ ] [ : ] بازدید: [8069] [ wow-server.ir ]


مکان تبلیغات گیم سرورها

درباره سایت

وو سرور |بهترین و به روز ترین سایت تبلیغات و معرفی گیم سرورهای ورلد اف وارکرافت ( World OF WARCRAFT ) ایرانی - دارای بیش از 5 سال سابقه کاری

برای تبلیغ سرور در سایت wow-server.ir با :

پشتیبانی تلگرام :

telegram.me/arsalangholipour

ایمیل پشتیبانی سایت :

persian.gamemaster@gmail.com

شماره تلفن ادمین سایت :

09398654914 & ارسلان

در ارتباط باشید

فرم درخواست ثبت سرور در سایت wow-server.ir :

wow-server.ir/page/request

سرور های ویژه - Vip

لیست سرور ها
آرشیو مطالب
شهريور 1398
خرداد 1398
مهر 1397
شهريور 1397
مرداد 1397
خرداد 1397 ارديبهشت 1397 دی 1396 آبان 1396 شهريور 1396 مرداد 1396 تير 1396 خرداد 1396 ارديبهشت 1396 اسفند 1395 بهمن 1395 دی 1395 آذر 1395 آبان 1395 مهر 1395 شهريور 1395 مرداد 1395 تير 1395 خرداد 1395 ارديبهشت 1395 فروردين 1395 اسفند 1394 بهمن 1394 دی 1394 آذر 1394 آبان 1394 مهر 1394 شهريور 1394 مرداد 1394 تير 1394 خرداد 1394 ارديبهشت 1394 فروردين 1394 اسفند 1393 بهمن 1393 دی 1393 آذر 1393 آبان 1393 مهر 1393 شهريور 1393 مرداد 1393 تير 1393 خرداد 1393 ارديبهشت 1393 اسفند 1392 بهمن 1392